Title event 异界扰动・圣诞降临.png

奇怪的歌声与雪花飘荡在交界都市上空,这座城市在一夜之间进入了圣诞的氛围中……

活动说明

 • 活动期间,经历「异界扰动・圣诞降临」的剧情故事,可以获取
  Item 圣诞铃铛.png
  Item rare 蓝.png
  圣诞铃铛 、特殊影装
  Item 聚影瓶・限定.png
  Item rare 蓝.png
  聚影瓶・限定 ,以及圣诞故事CG。
 • 圣诞铃铛可以用于参加装扮圣诞树活动,抽取限时奖励;也可以用于直接兑换神器使
  Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 。
 • 使用装备了特殊影装聚影瓶的神器使参加追捕瓶子怪活动时,获得的所有积分都将额外提升20%。
 • 本次活动为一次性活动,奖励均不可重复获得。

活动时间

开始 结束
2017年12月21日维护后 2018年1月10日7:00

活动奖励

条件 奖励 备注
完成星降之日的大雪剧情
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×10000
 • Item 圣诞铃铛.png
  Item rare 蓝.png
  圣诞铃铛 ×5
完成喧嚣吵闹的庆典剧情
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×15000
 • Item 圣诞铃铛.png
  Item rare 蓝.png
  圣诞铃铛 ×5
完成响彻天空的歌声剧情
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×2
 • Item 圣诞铃铛.png
  Item rare 蓝.png
  圣诞铃铛 ×5
完成残留时空的意念剧情
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×3
 • Item 圣诞铃铛.png
  Item rare 蓝.png
  圣诞铃铛 ×5
完成永不停歇地光阴剧情
 • Item 圣诞快乐.png
  Item rare 橙.png
  CG-圣诞快乐
 • Item 圣诞铃铛.png
  Item rare 蓝.png
  圣诞铃铛 ×5
 • Item 聚影瓶・限定.png
  Item rare 蓝.png
  聚影瓶・限定
avatar