Title event 战区竞赛.png

活动说明

 • 活动时间:2020年10月21日维护后 - 2020年11月4日7:00
 • 依照喜好选择阵营,通过黑塔试炼和深渊战区玩法获取贡献值助力阵营领袖最后获胜。
战士 坦克 法师 影袭 射手 辅助
Item 不破武勇.png
不破武勇
Item 天堑之壁.png
天堑之壁
Item 真理之秘.png
真理之秘
Item 夜莺.png
夜莺
Item 踏射流云.png
踏射流云
Item 愈染花.png
愈染花
 • 活动结束后,系统会比较所有阵营积累的贡献值,并按照阵营排名、阵营贡献值发放排名奖励。
 • 中途可更换阵营,更换阵营只能在活动前7天的21:00至次日7:00。更换阵营后原阵营的贡献值将清空,且黑塔试炼的进度也会清空(累积贡献仅清空从黑塔试炼玩法中获取的部分)。

深渊战区

 • 开启时间:每日12:00-13:00和20:00-21:00,每轮挑战限时15分钟。
 • 每轮深渊战区挑战开始时将选取两个阵营配对竞速击败战区主宰贝希摩斯,获胜阵营将获得丰厚的奖励。赛事主办方将在每日上下半场比赛结束后10分钟内通过邮件发放奖励。
 • 参战阵营内所有玩家可参与讨伐战区主宰贝希摩斯的战斗,但每轮挑战仅能参与3次。
 • 挑战次数使用完毕后可与非参战阵营的玩家一起,选择亡骸碎片关卡收集亡骸碎片,提交一定数量的亡骸碎片后,可对敌方阵营发动光之槛打击。
 • 非本轮深渊战区挑战参战阵营的玩家,可为参战阵营双方应援获取阵营贡献值。每日7:00和13:00系统将通过邮件自动发放应援道具,道具发放可能会存在一定延迟。应援道具也可以通过完成每日任务或活动商店购买的方式获取。

活动奖励

条件 奖励
参与讨伐 第一名
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×500
第二名
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×300
击败巨兽
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×200
伤害巨兽 第1-3名
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×1000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×500000
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×1000
第4-10名
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×700
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×300000
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×700
第11-100名
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×500
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×150000
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×500
第101-1000名
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×300
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×150000
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×300
阵营贡献 固定
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值
随机
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章
 • Item 重构券组.png
  Item rare 橙.png
  重构券组

黑塔试炼

 • 开启时间:每日13:00-20:00和21:00至次日12:00
 • 黑塔试炼共分42层,阵营内只要有任意指挥使突破指定层级,则全阵营指挥使均可在黑塔试炼和深渊战区挑战时获得增益BUFF(黑塔试炼中的增益将随指挥使当前所处层级的提升降低效果),同时可领取开拓奖励。
 • 更换阵营清空黑塔试炼进度后,突破已获取首通奖励的层级仅能获取贡献值奖励。
 • 黑塔试炼普通难度首日仅开放18层,之后每日开启3层,通关普通难度关卡后可进入地狱难度进行挑战。
 • 开放的层级可能会存在污染状态,处于污染状态中的层级难度将更高,同时上阵的神器使当日将不得再上阵,但污染状态将随层级开放时间逐渐消失。

关卡信息

图标关卡关卡信息上阵人数通过奖励备注
Item dream-test.png 塔牢试炼・障碍 虚空监牢外的道路危机四伏,必须学会攻克沿途的障碍。1
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×900
 塔牢试炼・潜入 真正的猎手在一击毙命前不会暴露行踪,隐匿失败是任务完结的宣告。
Item dream-evil.png 塔牢试炼・守护 守护并肩而战的同伴,为了胜利的使命,为了不破的联盟。3
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×900
 塔牢试炼・生存 面对空前强大的对手,只有强者足以生存。
 塔牢试炼・活骸 理解战斗的残酷之处,直面内心深处的恐惧和迷惘。
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×1
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×1800
第18层
第30层
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×1800
第39层
 精确的假想敌・莱奥斯 为了匹敌无懈可击的智械,必须将失误率控制为零。
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×1
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×1800
第12层
 潜藏的假想敌・薇拉 所到之处寸草不生。
 • Item 魂彩.png
  Item rare 蓝.png
  魂彩 ×1
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×1800
第24层
 强劲的假想敌・虎彻 疾如风雷,势不可当,永远不要在他面前露出破绽。
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×1800
第36层
图标关卡关卡信息上阵人数通过奖励备注
Item dream-test.png 塔牢试炼・障碍 虚空监牢外的道路危机四伏,必须学会攻克沿途的障碍。1
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值
 塔牢试炼・潜入 真正的猎手在一击毙命前不会暴露行踪,隐匿失败是任务完结的宣告。
Item dream-evil.png 塔牢试炼・守护 守护并肩而战的同伴,为了胜利的使命,为了不破的联盟。3
 塔牢试炼・生存 面对空前强大的对手,只有强者足以生存。
 塔牢试炼・活骸 理解战斗的残酷之处,直面内心深处的恐惧和迷惘。
 精确的假想敌・莱奥斯 为了匹敌无懈可击的智械,必须将失误率控制为零。
 潜藏的假想敌・薇拉 所到之处寸草不生。
 强劲的假想敌・虎彻 疾如风雷,势不可当,永远不要在他面前露出破绽。

活动奖励

条件 奖励
日常任务 每日完成3个塔牢试炼关
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×3
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×300
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×600
成就任务 阵营里任意玩家达成塔牢试炼12层
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
阵营里任意玩家达成塔牢试炼24层
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
阵营里任意玩家达成塔牢试炼36层
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
阵营里任意玩家达成塔牢试炼42层
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
阵营里任意玩家达成塔牢试炼地狱42层
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×2

活动奖励

每日挑战

条件 奖励 备注
日常任务 参与1次深渊战区挑战
 • Item 应援棒.png
  Item rare 金.png
  应援棒 ×1200
参与赛前应援并使用超过1800应援棒
 • Item 应援棒.png
  Item rare 金.png
  应援棒 ×1200
参与1次黑塔试炼
 • Item 应援棒.png
  Item rare 金.png
  应援棒 ×1200
成就任务 为失败阵营累计应援5400应援棒
 • Item 贡献值(战区竞赛).png
  Item rare 紫.png
  贡献值 ×3600
每5400应援棒重置1轮
在赛前应援中为获胜阵营应援50次
 • Item 称号.png
  Item rare 金.png
  称号・游戏导演
在赛前应援中为失败阵营应援50次
 • Item 称号.png
  Item rare 金.png
  称号・职业解说

累积贡献

条件 奖励
累积贡献200
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×5
累积贡献2000
累积贡献5500
累积贡献10000
累积贡献22500
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×6
累积贡献30000
累积贡献40800
累积贡献62400
累积贡献62700
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×7
累积贡献72000
累积贡献81600
累积贡献86400
累积贡献94000
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×10
累积贡献112000
累积贡献125000
累积贡献140000
累积贡献600
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×2
累积贡献12000
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×3
累积贡献44400
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×4
累积贡献55200
累积贡献73600
 • Item 自选余烬组.png
  Item rare 紫.png
  自选余烬组 ×5
累积贡献78400
累积贡献97000
累积贡献106000
累积贡献1000
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×2
累积贡献14000
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×3
累积贡献48000
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×4
累积贡献58800
累积贡献75200
 • Item 自选突破组.png
  Item rare 紫.png
  自选突破组 ×5
累积贡献80000
累积贡献100000
累积贡献109000
累积贡献3000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×100000
累积贡献8500
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×110000
累积贡献16000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×120000
累积贡献25000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×130000
累积贡献37200
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×140000
累积贡献51600
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×150000
累积贡献64000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×160000
累积贡献70400
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×170000
累积贡献76800
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×180000
累积贡献83200
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×190000
累积贡献91000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×200000
累积贡献103000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×210000
累积贡献115000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×220000
累积贡献135000
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×250000
累积贡献4000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×2
累积贡献27500
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×4
累积贡献68800
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×8
累积贡献150000
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×15
累积贡献7000
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
累积贡献145000
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×2
累积贡献18000
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
累积贡献130000
累积贡献20000
 • Item B级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  B级记忆结晶・虚 ×1
累积贡献33600
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×2000
累积贡献84800
累积贡献120000
累积贡献65600
 • Item A级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  A级记忆结晶・虚 ×1
累积贡献88000
 • Item S级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  S级记忆结晶・虚 ×1
累积贡献160000
 • Item 记忆结晶碎片.png
  Item rare 紫.png
  记忆结晶碎片 ×800
累积贡献170000
累积贡献180000
累积贡献190000
累积贡献200000
累积贡献210000
累积贡献220000
累积贡献230000
累积贡献240000
累积贡献250000
累积贡献260000
累积贡献270000
累积贡献280000
累积贡献290000
累积贡献300000
累积贡献310000
累积贡献320000

阵营贡献

条件 奖励
贡献排名1-10
 • Item 贝希摩斯・幼生期.png
  Item rare 金.png
  贝希摩斯・幼生期
 • Item 贝希摩斯・成长期.png
  Item rare 金.png
  贝希摩斯・成长期
 • Item 贝希摩斯・完全体.png
  Item rare 橙.png
  贝希摩斯・完全体
 • Item 称号.png
  Item rare 金.png
  称号・年度MVP选手
贡献排名11-100
 • Item 贝希摩斯・幼生期.png
  Item rare 金.png
  贝希摩斯・幼生期
 • Item 贝希摩斯・成长期.png
  Item rare 金.png
  贝希摩斯・成长期
 • Item 称号.png
  Item rare 紫.png
  称号・最佳职业选手
贡献排名101-300
 • Item 贝希摩斯・幼生期.png
  Item rare 金.png
  贝希摩斯・幼生期
 • Item 称号.png
  Item rare 蓝.png
  称号・绝活路人王

阵营排名

条件 奖励
第1名
 • Item 焰金之杯.png
  Item rare 金.png
  焰金之杯
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×70
第2名
 • Item 宵紫之杯.png
  Item rare 金.png
  宵紫之杯
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×60
第3名
 • Item 湛蓝之杯.png
  Item rare 金.png
  湛蓝之杯
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×50
第4名
 • Item 优胜者奖章.png
  Item rare 金.png
  优胜者奖章
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×40
第5名
 • Item 优秀者奖章.png
  Item rare 金.png
  优秀者奖章
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×40
第6名
 • Item 参与者奖章.png
  Item rare 金.png
  参与者奖章
 • Item 灵魂碎片.png
  Item rare 紫.png
  灵魂碎片 ×40

兑换商店

名称 次数 兑换
Item 应援棒.png
Item rare 金.png
应援棒 ×100
72(日)
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×200000
2(日)
Item 晶钻.png
Item rare 橙.png
晶钻 ×50
Item 金币.png
Item rare 橙.png
金币 ×100000
Item 晶钻.png
Item rare 橙.png
晶钻 ×50
avatar