Title event 清夏花火.png

活动说明

 • 活动时间:2021年7月14日7:00 - 2021年7月28日7:00
 • 配送活动中,单次配送每次消耗10张配送券・清夏,11连配送包含10次配送券・清夏配送以及1次赠送的配送,每次消耗100张配送券・清夏。
 • 前三次11连配送享有折扣,依次为5折、7折、8折,对应消耗的配送券・清夏数量为50、70以及80张,三次折扣后,第四次以及后续11连配送均回复原价,单次配送不享有折扣。
 • Item 配送券・暖樱.png
  Item rare 金.png
  配送券・清夏 可通过使用晶钻购买,也可使用城市纪念券限量兑换。
 • 时装为配送积分限期兑换,活动结束后将无法使用配送积分进行兑换。若获取时装时,未获取穿戴所对应的神器使,时装将被暂存在背包中,获取神器使后将可直接进行穿戴。
 • 活动结束后角色时装无法在兑换商店进行兑换,角色专属挂饰重复获得转换为
  Item 配送积分.png
  Item rare 紫.png
  配送积分 ×220。

概率公示

道具 概率
角色时装 3.00%
角色专属挂饰 6.00%
金色家具 7.00%
紫色家具 30.00%
蓝色家具 54.00%

抽取一览

类型 名称 备注
角色时装
Item 绯红彼岸.png
Item rare 金.png
绯红彼岸
彼安汀时装
Item 幽夜雪.png
Item rare 金.png
幽夜雪
雏雨时装
Item 似锦繁华.png
Item rare 金.png
似锦繁华
安托涅瓦时装
角色专属挂饰
Item 彼安汀・仲夏旋律.png
Item rare 金.png
彼安汀・仲夏旋律
彼安汀挂饰
Item 雏雨・仲夏旋律.png
Item rare 金.png
雏雨・仲夏旋律
雏雨挂饰
Item 安托涅瓦・仲夏旋律.png
Item rare 金.png
安托涅瓦・仲夏旋律
安托涅瓦挂饰
Item 莉娅・仲夏旋律.png
Item rare 金.png
莉娅・仲夏旋律
莉娅挂饰
Item 韦迪・仲夏旋律.png
Item rare 金.png
韦迪・仲夏旋律
韦迪挂饰
金色家具
 • Item 室内温泉.png
  Item rare 金.png
  室内温泉
 • Item 大型壁画.png
  Item rare 金.png
  大型壁画
 • Item 榻榻米.png
  Item rare 金.png
  榻榻米
紫色家具
 • Item 温泉矮桌.png
  Item rare 紫.png
  温泉矮桌
 • Item 日式座椅.png
  Item rare 紫.png
  日式座椅
 • Item 创意灯架.png
  Item rare 紫.png
  创意灯架
 • Item 日式沙发.png
  Item rare 紫.png
  日式沙发
 • Item 和服人偶.png
  Item rare 紫.png
  和服人偶
 • Item 室内花卉组合.png
  Item rare 紫.png
  室内花卉组合
蓝色家具
 • Item 青竹地灯.png
  Item rare 蓝.png
  青竹地灯
 • Item 室内盆栽.png
  Item rare 蓝.png
  室内盆栽
 • Item 日式竹伞.png
  Item rare 蓝.png
  日式竹伞
 • Item 日式茶具.png
  Item rare 蓝.png
  日式茶具
 • Item 将棋.png
  Item rare 蓝.png
  将棋
 • Item 手鞠.png
  Item rare 蓝.png
  手鞠
 • Item 和果子.png
  Item rare 蓝.png
  和果子
 • Item 三文鱼刺身.png
  Item rare 蓝.png
  三文鱼刺身
 • Item 地毯.png
  Item rare 蓝.png
  地毯
avatar