Title event 特别感谢祭.png

转眼间,交界都市迎来了周年纪念日。爱缪莎为此精心准备了一场盛大的音乐会,活动前却意外闯进了一批不速之客……

活动说明

 • 活动分为故事页面和挑战页面。故事页面中可以通过线性闯关解锁剧情,挑战页面可以重复刷取关卡获得丰富奖励。
 • 故事页面:需按顺序依次完成闯关,解锁剧情并获取一次性奖励。故事章节将按照说明时间依次开启。每通关一个章节,还可在音乐盒解锁一段乐章。
 • 挑战页面:每通关故事页面的一个挑战关,即在挑战页面解锁相对应的一个关卡。每个关卡共包含10份奖励,消耗精神力重复刷取可获得全部奖励。当奖励领取完毕后,再次挑战将不再获得额外奖励。
 • 音乐盒:通关故事章节后,可通过左下角音乐盒进入播放页面,点击收集的乐章,聆听动人音乐。

活动时间

开始 结束
2020年11月18日维护后 2020年12月16日7:00

故事模式

条件 精神力 奖励
观看剧情
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×5000
 • Item 羁绊点数.png
  Item rare 蓝.png
  羁绊点数 ×300
通过关卡
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×30
 • Item 金币.png
  Item rare 橙.png
  金币 ×20000
 • Item 时空之滴.png
  Item rare 蓝.png
  时空之滴 ×500

挑战模式

关卡 精神力 奖励一览
清理洋馆
准备音乐会,先从打扫场地开始!
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item C级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  C级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
修复钢琴
失去声音的钢琴暴走了,将其镇压住!
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item B级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  B级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 重构券组.png
  Item rare 橙.png
  重构券组 ×1
打扫书房
书房里会不会有神秘的乐谱呢?
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item C级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  C级记忆结晶・虚 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
再一次清理洋馆
清扫工作被奇怪的声音打断……
Item 精神力.png
Item rare 橙.png
精神力 ×20
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 伪典之章.png
  Item rare 橙.png
  伪典之章 ×1
 • Item 洗炼剂.png
  Item rare 蓝.png
  洗炼剂 ×5
 • Item 万物法典.png
  Item rare 金.png
  万物法典 ×1
 • Item 稀有洗炼券.png
  Item rare 金.png
  稀有洗炼券 ×1
 • Item 万物因子.png
  Item rare 金.png
  万物因子 ×1
 • Item 自选光纹剂.png
  Item rare 橙.png
  自选光纹剂 ×1

活动奖励

音乐会日记

条件 奖励 备注
完成第1章剧情
 • Item 三周年徽章.png
  Item rare 橙.png
  三周年徽章
完成第2章剧情
 • Item 头像框・交界3周年.png
  Item rare 橙.png
  头像框・交界3周年
完成第3章剧情
 • Item 持律天平.png
  Item rare 金.png
  持律天平
杰诺尔时装
完成全部剧情
 • Item 特别感谢祭.png
  Item rare 橙.png
  特别感谢祭
2020周年庆限定CG
累计领取2个关卡的全部奖励
 • Item C级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  C级记忆结晶・虚 ×3
累计领取4个关卡的全部奖励
 • Item B级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  B级记忆结晶・虚 ×1
累计领取6个关卡的全部奖励
 • Item A级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  A级记忆结晶・虚 ×1
累计领取8个关卡的全部奖励
 • Item S级记忆结晶・虚.png
  Item rare 紫.png
  S级记忆结晶・虚 ×1
参与过1次EX挑战副本
 • Item 称号.png
  Item rare 蓝.png
  称号・余音在畔
avatar