Title event 胧月的茶会.png

活动说明

 • 配送活动中,单次配送每次消耗10张配送券・周年,11连配送包含10次配送券・周年配送以及1次赠送的配送,每次消耗100张配送券・周年。
 • 前三次11连配送享有折扣,依次为5折、7折、8折,对应消耗的配送券・周年数量为50、70以及80张,三次折扣后,第四次以及后续11连配送均回复原价,单次配送不享有折扣。
 • Item 配送券・周年.png
  Item rare 金.png
  配送券・周年 可通过使用晶钻购买,也可使用城市纪念券限量兑换。
 • 时装为配送积分限期兑换,活动结束后将无法使用配送积分进行兑换。若获取时装时,未获取穿戴所对应的神器使,时装将被暂存在背包中,获取神器使后将可直接进行穿戴。

活动时间

开始 结束
2019年12月4日维护后 2020年1月8日7:00
2020年11月18日维护后 2020年12月2日7:00

概率公示

道具 概率
角色时装 3.00%
角色专属挂饰 6.00%
金色家具 7.00%
紫色家具 30.00%
蓝色家具 54.00%

活动奖励

类型 名称 备注
角色时装
Item 黑雪姬.png
Item rare 金.png
黑雪姬
神器使时装
Item 琉璃之绊.png
Item rare 金.png
琉璃之绊
神器使安托涅瓦时装
Item 雨雾蜃气楼.png
Item rare 金.png
雨雾蜃气楼
神器使时装
角色专属挂饰
Item 一期一会・伊斯卡里奥.png
Item rare 金.png
一期一会・伊斯卡里奥
神器使伊斯卡里奥挂饰
重复获得转换为
 • Item 配送积分.png
  Item rare 紫.png
  配送积分 ×220
Item 一期一会・爱缪莎.png
Item rare 金.png
一期一会・爱缪莎
神器使爱缪莎挂饰
重复获得转换为
 • Item 配送积分.png
  Item rare 紫.png
  配送积分 ×220
Item 一期一会・晏华.png
Item rare 金.png
一期一会・晏华
神器使晏华挂饰
重复获得转换为
 • Item 配送积分.png
  Item rare 紫.png
  配送积分 ×220
Item 一期一会・安.png
Item rare 金.png
一期一会・安
神器使挂饰
重复获得转换为
 • Item 配送积分.png
  Item rare 紫.png
  配送积分 ×220
Item 一期一会・璐璐.png
Item rare 金.png
一期一会・璐璐
神器使璐璐挂饰
重复获得转换为
 • Item 配送积分.png
  Item rare 紫.png
  配送积分 ×220
金色家具
 • Item 三角钢琴.png
  Item rare 金.png
  三角钢琴
 • Item 洋馆壁炉.png
  Item rare 金.png
  洋馆壁炉
 • Item 藏书书架.png
  Item rare 金.png
  藏书书架
紫色家具
 • Item 洋馆沙发.png
  Item rare 紫.png
  洋馆沙发
 • Item 小型餐桌.png
  Item rare 紫.png
  小型餐桌
 • Item 伞型落地灯.png
  Item rare 紫.png
  伞型落地灯
 • Item 鹿首壁挂.png
  Item rare 紫.png
  鹿首壁挂
 • Item 洋馆茶几.png
  Item rare 紫.png
  洋馆茶几
 • Item 银质落地钟.png
  Item rare 紫.png
  银质落地钟
蓝色家具
 • Item 洋馆壁灯.png
  Item rare 蓝.png
  洋馆壁灯
 • Item 下午茶.png
  Item rare 蓝.png
  下午茶
 • Item 紫丝绒地毯.png
  Item rare 蓝.png
  紫丝绒地毯
 • Item 香槟.png
  Item rare 蓝.png
  香槟
 • Item 藏书木梯.png
  Item rare 蓝.png
  藏书木梯
 • Item 洋馆烛台.png
  Item rare 蓝.png
  洋馆烛台
 • Item 西式餐具.png
  Item rare 蓝.png
  西式餐具
 • Item 洋馆墙纸.png
  Item rare 蓝.png
  洋馆墙纸
 • Item 洋馆大理石地板.png
  Item rare 蓝.png
  洋馆大理石地板

兑换商店

名称 兑换 备注
Item 黑雪姬.png
Item rare 金.png
黑雪姬
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×8000
神器使时装
活动结束后无法在兑换商店进行兑换
Item 琉璃之绊.png
Item rare 金.png
琉璃之绊
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×8000
神器使安托涅瓦时装
活动结束后无法在兑换商店进行兑换
Item 雨雾蜃气楼.png
Item rare 金.png
雨雾蜃气楼
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×8000
神器使时装
活动结束后无法在兑换商店进行兑换
Item 一期一会・伊斯卡里奥.png
Item rare 金.png
一期一会・伊斯卡里奥
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×5000
神器使伊斯卡里奥挂饰
Item 一期一会・爱缪莎.png
Item rare 金.png
一期一会・爱缪莎
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×5000
神器使爱缪莎挂饰
Item 一期一会・晏华.png
Item rare 金.png
一期一会・晏华
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×5000
神器使晏华挂饰
Item 一期一会・安.png
Item rare 金.png
一期一会・安
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×5000
神器使挂饰
Item 一期一会・璐璐.png
Item rare 金.png
一期一会・璐璐
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×5000
神器使璐璐挂饰
Item 三角钢琴.png
Item rare 金.png
三角钢琴
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×4000
Item 洋馆壁炉.png
Item rare 金.png
洋馆壁炉
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×4000
Item 藏书书架.png
Item rare 金.png
藏书书架
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×4000
Item 洋馆沙发.png
Item rare 紫.png
洋馆沙发
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×2000
Item 小型餐桌.png
Item rare 紫.png
小型餐桌
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×2000
Item 伞型落地灯.png
Item rare 紫.png
伞型落地灯
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×2000
Item 鹿首壁挂.png
Item rare 紫.png
鹿首壁挂
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×2000
Item 洋馆茶几.png
Item rare 紫.png
洋馆茶几
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×2000
Item 银质落地钟.png
Item rare 紫.png
银质落地钟
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×2000
Item 洋馆壁灯.png
Item rare 蓝.png
洋馆壁灯
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×1000
Item 下午茶.png
Item rare 蓝.png
下午茶
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×1000
Item 紫丝绒地毯.png
Item rare 蓝.png
紫丝绒地毯
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×1000
Item 香槟.png
Item rare 蓝.png
香槟
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×1000
Item 藏书木梯.png
Item rare 蓝.png
藏书木梯
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×1000
Item 洋馆烛台.png
Item rare 蓝.png
洋馆烛台
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×1000
Item 西式餐具.png
Item rare 蓝.png
西式餐具
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×1000
Item 洋馆墙纸.png
Item rare 蓝.png
洋馆墙纸
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×1000
Item 洋馆大理石地板.png
Item rare 蓝.png
洋馆大理石地板
Item 配送积分.png
Item rare 蓝.png
配送积分 ×1000
avatar